Vi arbetar smart

Möte, nu igen? Vi kommer ändå inte fram till något och vi pratar mest om annat. Hur ska jag hinna med allt annat jag behöver göra? 


Att arbeta smart är en förmåga.

En förmåga viktig för att få till ett bra resultat i verksamheten.

En förmåga även viktig för medarbetaren för att må bra på sin arbetsplats och i livet.

Förmågor kräver träning över tid i den vardag individen befinner sig i. Där träningen pedagogiskt skräddarsys tillsammans efter en analys som riktar uppmärksamhet på utveckling av förmågor. Där träningen stöttas upp i ett digitalt system för att fördjupa och tydliggöra vad vi gemensamt kommit fram till.

Först då kan utveckling ske, när vi får möjlighet att träna våra förmågor att bli bättre.

Vill du mäta hur smart ni arbetar idag tillsammans med andra viktiga förmågor för att veta nästa steg?

Kontakta Maria

maria@mojlighetsmolnet.se 

0736-481975


Utveckling utifrån er och era behov

Vi vill bidra till bättre, till att människor utvecklas. Hållbart och utifrån sina förutsättningar, där just varje individ befinner sig.

Därför bidrar inte vi med några färdiga workshops, kurser eller utbildningar innan en analys där vi får ett gemensamt nuläge för att därefter skräddarsy vad som ska till. För att utveckling helt enkelt ska utgå från er och de behov ni har just nu.