If you can do it slow, you can do it fast

SlowDown

SlowDown stimulerar hjärnan systemiskt genom rörelse och bidrar till balans både fysiskt och mentalt så att människor kan öka sin livskvalité.

Lär dig SlowDown genom workshop

Och öka din kreativitet, sömn, energinivå, effektivitet, återhämtning, koncentration, ditt lärande, förmåga att ta beslut och hantera stress.

Hur?

Genom att stimulera HELA hjärnan. Hjärnan stimuleras, bland annat av rörelse. Hur vi rör oss påverkar hjärnan på olika sätt. 

Behandling

Effekterna av en behandling kan vara flera då SlowDown bidrar till ökad balans i kroppens olika delar, ex. minskad värk, bättre sömn, ökad energi, lugnare m.m. SlowDown upplevs ofta under behandling som avkopplande och återhämtande både fysiskt och mentalt. Behandlingen kan liknas vid en långsam massage där terapeuten också kvalitetssäkrar övriga beståndsdelar under behandlingen för effekt. 


Vad kunder säger om SlowDown som behandling

Kvinna, 55 år

"Jag upplevde en oerhört djup avslappning som jag inte känt tidigare, där tankarna gavs utrymme. Dessutom försvann min huvudvärk under behandlingen. Tack!"

Man, 31 år

"För mig är SlowDown den bästa återhämtande aktiviteten efter tuff träning och tävling." 

Kvinna, 48 år

"Vardagliga stressiga tankar om allt som måste göras försvinner helt när jag är på SlowDown. Istället upplever jag total avkoppling där gamla glada minnen dyker upp." 

Kvinna, 42 år

"Jag brukar inte kunna slappna av så enkelt men terapeutens bemötande gjorde att jag kände mig trygg och lugn. Efteråt så var min värk i nacke och axlar borta".