Hjärnans möjligheter

Hjärnans möjliga resurser

Hjärnan besitter fantastiska resurser. Resurser som kan och behöver tränas för att de ska kunna nyttjas. Resurser som bidrar till ökat välmående, lärande, effektivitet och kraft.


Lär dig mer om hjärnans möjligheter genom workshop

Och öka din kreativitet, sömn, energinivå, effektivitet, återhämtning, koncentration, ditt lärande, förmåga att ta beslut och hantera stress.

Under workshopen får du lära dig mer om hur du med rörelse kan skapa balans och kraft både mentalt och fysiskt.
Vi varierar både teori och praktik under workshopen. Med dig hem har du fått en förståelse för hur du kan addera förståelsen i din vardag. 

Du kan också beställa denna som digital kurs som du kan gå när du vill, där du vill. Eller kombinera de båda för att fördjupa och förlänga lärandet.

"Att lära mig om hjärnans olika delar och hur de fungerar har gjort att jag bättre förstår mig själv och vad som händer inuti mig i olika situationer. Genom denna kunskap har jag blivit bättre på att känna mina inre behov och att hantera stress. Jag kan helt enkelt hjälpa mig själv att må bättre!" 

"Wow, vilken föreläsning! Så tydligt och pedagogiskt. Du lyssnar, bekräftar och bemöter deltagarnas frågor på ett unikt sätt".