Öka er kommunikation

"Vad är det du inte förstår? Jag har ju redan sagt vad som ska göras!" 

"Jag förklarade uppgiften i detalj, ändå såg hon så frågande ut när jag var klar." 

"Han vill inte lyssna och är oengagerad. Varför kan han inte visa intresse när jag pratar?"

"Jag har gett feedback flera gånger, varför sker ingen förändring!"


Att kommunicera precist och flexibelt är en förmåga.

En förmåga viktig för att få till ett bra resultat i verksamheten.

En förmåga även viktig för medarbetaren för att må bra på sin arbetsplats och i livet.

Förmågor kräver träning över tid i den vardag individen befinner sig i. Där träningen pedagogiskt skräddarsys tillsammans efter en analys som riktar uppmärksamhet på utveckling av förmågor. Där träningen bidrar till att fördjupa och tydliggöra vad vi gemensamt kommit fram till.

Först då kan utveckling ske, när vi får möjlighet att träna våra förmågor att bli bättre.

Vill du mäta hur ni kommunicerar idag tillsammans med andra viktiga förmågor för att veta nästa steg? 

Under 2019 erbjuder vi en workshop (värde 5000 kr exkl. moms) där ni får möjlighet att mäta era förmågor genom en digital analys. Kostnad endast för eventuell resa. 

Kontakta Maria

maria@mojlighetsmolnet.se 

0736-481975


Utveckling utifrån er och era behov

Vi vill bidra till bättre, till att människor utvecklas. Hållbart och utifrån sina förutsättningar, där just varje individ befinner sig.

Därför bidrar inte vi med några färdiga workshops, kurser eller utbildningar innan en analys där vi får ett gemensamt nuläge för att därefter skräddarsy vad som ska till. För att utveckling helt enkelt ska utgå från er och de behov ni har just nu.