Framgångsanalys

Ibland verkar det finnas människor som har fantastiska förmågor och resurser som nästan påminner oss om superhjältar. De tycks lyckas med allting och når sina mål oavsett vad som händer runtomkring. En del skulle säga att vi är födda så eller att vi är just så. 

Vi menar snarare att vi alla kan träna oss i dessa förmågor som är gemensamt för dessa superhjältar. Förmågor, krafter och resurser som vi alla har inom oss som kanske bara är lite otränade och vilande men som alltid finns där. 

Förmågor viktiga för att kunna leda sig själv i förändring, för att bli sin egen bästa coach. 

Vill du träna dig på viktiga förmågor för att nå dina mål?

Starta med att mäta dig själv i en framgångsanalys. 

Vad är framgång? 

Framgång är vad du upplever att framgång är för dig.