Vad påverkar utveckling

Allt hänger ihop och allt påverkar allt

När vi arbetar med utveckling har vi en förståelse om hur allt hänger ihop och påverkar allt, en s.k systemisk förståelse. Vi brukar beskriva det genom denna bild. 

Mentala färdigheter, rörelse, sömn, kost och yttre miljö som alla enskilt och tillsammans påverkar oss. Och påverkar oss olika eftersom vi är olika. 

Inom varje del finns ett antal principer och förhållningssätt som behöver vara på plats för att våra funktioner och förmågor ska nyttjas fullt ut.

Utifrån denna förståelse erbjuder vi coachning, föreläsningar, processer, kurser och utbildningar där vi både vänder oss till privatpersoner och organisationer som önskar skapa ny förståelse och ökad effekt på sitt arbete.

Där kommunikation är verktyget för utveckling eftersom allt kommunicerar, hela tiden.