Om er & för er

Ta teamet till nästa nivå

Vi tror att den största potentialen och möjligheten till att påverka finns hos teamet för att leverera ett långsiktigt hållbart resultat. När teamet ges möjlighet att ta eget ansvar och träna sig i förmågor över tid sker hållbar utveckling. Det börjar alltid inifrån, där förändring behöver utgå från teamet och dess behov.  


Mer om hur vi arbetar 

Genom ökad medvetenhet och lärande i hur kommunikation påverkar skapas kvalitativa förändringsprocesser där teamet och individen tränas i att ta ansvar för sin process vilket ökar motivationen att påverka.

För att säkerställa att teamet och individen ges förutsättningar att uppnå resultat tror vi att processen behöver förlängas och stöttas upp i individernas hemmiljö. Utveckling sker inte enbart i konferensrummet utan vi behöver träna oss på förmågor i den miljö vi behöver förmågorna för att nya beteenden och vanor ska falla på plats.

Därför kombinerar vi det analoga mötet med digitala verktyg för att följa upp, förtydliga, förlänga och fördjupa den lärande processen. Det ökar närheten till processen som vi tror är värdefullt för att skapa en långsiktig utveckling. Det innebär också att ni har färdigheterna kvar hos er när vi lämnar processen.

Varje process och dess innehåll är unik för att varje team och individ är unik. Ex. på innehåll är träning i kommunikation, feedback, mötesteknik, ledarskap m.m.

Utveckling och förändring sker inte efter en inspirationsdag utan tar tid och därför arbetar vi över tid. Samtidigt mäter vi er utveckling genom ett digitalt verktyg så att ni kan se förflyttningen.

Analysen mäter viktiga förmågor viktiga för att kunna leda sig själv i förändring som är helt avgörande för ett gott resultat. "Ett självreglerande system".

Under processen har vi en förståelse kring hur allt påverkar oss som människor, en så kallad systemisk förståelse.