Aware

Här hittar du ett litet urval av vad vi hittills arbetat med

Styrelseutveckling, ridförening: Fokus på utveckling av föreningens mål och visioner genom att träna gruppen på förmågor inom rutiner, feedback, ansvarsfördelning.

Kommun, enhetschefer LSS & IFO: Fokus på utveckling av värdegrund

Politisk ledningsgrupp: Fokus på att nå uppsatta mål genom utveckling av gruppens förmågor på områden som rollfördelning, struktur och feedback.

Sjuksköterskor i Region Skåne: Fokus på utveckling av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön för bättre kvalité, välmående och resultat. 


Under vintern 2019/2020 publicerar vi en fördjupad analys/dokumentation från ett av våra uppdrag.

Välkommen att kontakta oss för att veta mer.